راه نشاط

خدایا کمک کن، در اوجی که حق من است پرواز کنم.

راه نشاط

خدایا کمک کن، در اوجی که حق من است پرواز کنم.

سلام خوش آمدید. من یک مرد چهل و پنج ساله هستم و شکر خدا در حد خود موفق. متاهل و دارای دو فرزندم. تحصیل کرده هستم. در یک اداره دولتی کارمی کنم و کار آزاد کوچکی هم دارم. تدریس هم یکی از کارهایی است که انجام می دهم. در طول بیش از بیست سال تدریس، کلاس های من بیش از پنج هزار شرکت کننده داشته است. تدریس من در زمینه مباحث مدیریتی است.
من دچار مشکل اختلال اضطرابی و به طور دقیق تر وسواس فکری هستم که البته در حد متوسطی مرا می آزارد نه خیلی شدید و نه خیلی خفیف ولی سابقه زیادی دارم شاید حدود چهل سال سابقه وسواسی که البته گاهی آزارش بیشتر بوده و گاهی خیلی خفیف. می خواهم بوسیله نوشتن آرامش داشته باشم، تبادل تجربه کنم و سکویی برای پرواز خود و شاید هم همدردی دیگر ایجاد کنم. پس نه ادعا مشاوره دارم و نه چیزی از پزشکی می دانم. نامی که انتخاب کرده ام مستعار است. در حقیقت دوست دارم امید باشم و برای خودم و دیگران و نشاط آور. پس هر گونه تشابه اسمی تصادفی است.

آخرین نظرات
هیچ نعمتی مثل بودن و زندگی کردن نیست. سخت است، مشکلات سخت است. بعضی وقتها از دست اضطراب ناله میکنم ولی زندگی را دوست دارم و خداوند کریم را به خاطر نعمت زندگی شکر می کنم ولی نمی خواهم در این وضعیت بمانم. آرزومند پروازم. می خواهم بپرم .می خواهم به اوجی که حق من است برسم. 
وسواس فکری سر به سرم می گذارد و در تمام زندگی من اثر گذاشته است. البته منکر نیستم که شاید برخی جاها اثر مثبت داشته است. ولی با تمام وجود از خدا می خواهم که مرا شفار دهد. 
البته خوشحالم، خدایا شکر که طالبم، خدا را شکر که چیزی می خواهم. درست است وضعم اشکالاتی دارد، ولی به نظر من بدبختی انسان زمانی است که انسان اصلا چیزی نخواهد و طالب نباشد.
خدایا مرا نیز از حیات طیبه بهره مند کن. 
خدایا دوست دارم زنده باشم و زندگی کنم آنطور که تو می پسندی. 
خدایا مرا و همه کسانی را دچار مشکل هستند مورد عنایت خود قرار بده. 
خداوندا میدانم در این دنیا بزرگ کسانی هستند که مشکلات بسیار بزرگتری از من دارند ولی تو شاهدی که اضطراب و وسواس تاثیر عمیقی بر زندگی من داشته از تو می خواهم که کمک کنی تا این تهدید را به فرصتی برای خود تبدیل کنم. 
خدایا من فقط سلامت نمی خواهم و حتی نمی خواهم یک فرد متوسط باشم. من می خواهم از بال های بزرگی که به من داده شده استفاده کنم .من می خواهم در اوج پرواز کنم. 
خدایا من می خواهم از باقی مانده عمرم بهترین استفاده را کنم. 
پروردگارا من می خواهم به خودم به خانوده ام و به همنوعانم کمک کنم که در در اوج باشند. خدایا خودت کمک کن. الهی آمین